Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje

Zapošljavanje > Prijava na Hrvatski zavod za zapošljavanje

Prijava

Informacije kako i gdje se prijaviti na HZZ dobit ćete na poveznici Upis u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Pomoć u traženju posla i vođenju karijere

Ako se prijavite u evidenciju HZZ-a, vaš savjetnik će vam ponuditi sljedeće usluge:

  • informiranje o slobodnim radnim mjestima 
  • pomoć u definiranju radnog potencijala, definiranju aktivnosti kojima ćete poboljšati svoju zapošljivost, definiranju zanimanja u kojima imate najveće šanse za zapošljavanje
  • informiranje o stanju na tržištu rada - struktura nezaposlenosti, tražena i manje tražena zanimanja
  • uključivanje u radionice kroz koje se stječu znanja i vještine za što uspješnije snalaženje na tržištu rada
  • informiranje o mjerama aktivne politike zapošljavanja 
  • pravni savjeti 
  • pomoć u dodatnoj (samo)procjeni osobnih mogućnosti, pomoć pri odabiru programa obrazovanja i osposobljavanja ili utvrđivanje preostale radne sposobnosti    

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.