Servisi za zapošljavanje srednjoškolaca

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Servisi za zapošljavanje srednjoškolaca

Poslove posredovanja za povremeni rad redovnih učenika obavljaju srednjoškolske ustanove (srednje škole i učenički domovi). Srednjoškolske ustanove moraju ispunjavati kadrovske, organizacijske, prostorne, tehničke i ostale propisane uvjete za obavljanje tih djelatnosti. Ugovor o povremenom radu  sklapa se između poslodavca, posrednika i učenika uz supotpis kao i pisanu suglasnost zakonskog zastupnika (roditelja ili skrbnika). Poslovi posredovanja obavljaju se za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora prema Pravilniku o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola za svaku školsku godinu. Naknada za posredovanje ne može biti veća od 10%. Doprinosi: 0,5 % za HZZO i 5% za MIO. Škole su neprofitne ustanove, razliku između prihoda i rashoda koriste za unapređivanje učeničkog standarda. Za područje RH izdane su 34 dozvole srednjoškolskim ustanovama.

Prednosti rada Učeničkih servisa ogledaju se u činjenici da učenici mogu primijeniti stečena znanja, steći radne navike i pripremiti se za tržište rada. Povremeni rad redovnih učenika koji svoja stečena primijenjena znanja i poduzetničke kompetencije povremenim radnim iskustvom primjenjuju na konkretnim radnim zadacima u stvarnom i realnom okruženju koristi i: roditeljima, jer im se olakšava financijski proračun kućanstava, poslodavcima, jer povremenim angažiranjem učenika za određenu vrstu posla plaćaju niže iznose doprinosa i školama, jer stječu sredstva za unapređivanje učeničkog standarda dok se državi plaćaju doprinosi i prihodi državnom proračunu.

Klikom na županiju dobit ćete popis ustanova u određenoj županiji koje imaju dozvolu za obavljanje posredovanja za povremeni rad redovitih učenika:

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.