Srednje škole u Karlovačkoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Karlovačka županija

GIMNAZIJA KARLOVAC

Rakovac 4, 47000 Karlovac

tel/fax: 047/654-130

e-mail: kontakt@gimnazija-karlovac.hr

MEDICINSKA ŠKOLA

A. Štampara bb, 47000 Karlovac

tel: 047/431-371

e-mail: medicinska.skola@ka.t-com.hr

EKONOMSKO-TURISTIČKA ŠKOLA

Kurelčeva 2, 47000 Karlovac

tel/fax: 047/614-596

e-mail: ured@ss-ekonomsko-turisticka-ka.skole.hr

ŠUMARSKA I DRVODJELJSKA ŠKOLA KARLOVAC

Vatrogasna cesta 5, 47000 Karlovac

tel: 047/609-599

fax: 047/611-175

e-mail: sum.skola-klc@ka.t-com.hr

TEHNIČKA ŠKOLA

Lj. Jonkea 2A, 47000 Karlovac

tel/fax: 047/615-805

e-mail: tehnicka-skola-ka@ka.t-com.hr

MJEŠOVITA INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA ŠKOLA

Domobranska 2, 47000 Karlovac

tel: 047/615-578

fax: 047/600-853

e-mail: ured@ss-mios-ka.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA

Jozefinska cesta 27, 47250 Duga Resa

tel: 047/841-630

fax: 047/841-631

e-mail: ured@ss-duga-resa.skole.hr

PRIRODOSLOVNA ŠKOLA

S. Mihalića 43, 47000 Karlovac

tel/fax: 047/613-003

e-mail: ured@ss-prirodoslovna-ka.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

Školska 22, 47240 Slunj

tel: 047/777-503

fax: 047/811-157

e-mail: ss-slunj@ss-slunj.skole.hr

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA OGULIN

Strossmayerova 2, 47300 Ogulin

tel: 047/522-931

fax: 047/522-162

e-mail: otsog@otsog.hr

Banija 24, 47000 Karlovac

tel/fax: 047/648-395

e-mail: os-karlovac-010@skole.t-com.hr

GLAZBENA ŠKOLA KARLOVAC

Cesarčeva 3, 47 000 Karlovac

tel: 047/615-161

fax: 047/615-575

e-mail: info@glazbena-ka.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.