Srednje škole u Osječko - baranjskoj županiji

Obrazovanje > Srednjoškolsko obrazovanje > Srednje škole > Osječko - baranjska županija

I. GIMNAZIJA OSIJEK

Županijska 4, 31000 Osijek

tel: 031/200-699

fax: 031/200-698

e-mail: ured@gimnazija-prva-os.skole.hr

II. GIMNAZIJA OSIJEK

Kamila Firingera 5, 31000 Osijek

tel: 031/207-157

fax: 031/207-156

e-mail: ured@gimnazija-druga-os.skole.hr

III. GIMNAZIJA

Kamila Firingera 14, 31000 Osijek

tel/fax: 031/215-588

e-mail: ured@gimnazija-treca-os.skole.hr

DRUGA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

Školska 3, 31300 Beli Manastir

tel: 031/703-306

fax: 031/705-206

e-mail: tajnistvo@ss-druga-bm.skole.hr

EKONOMSKA ŠKOLA “BRAĆA RADIĆ”

Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31400 Đakovo

tel: 031/811-345

fax: 031/822-292

e-mail: ured@ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr

EKONOMSKA I UPRAVNA ŠKOLA

Trg Svetog Trojstva 4, 31000 Osijek

tel: 031/212-670

fax: 031/399-353

e-mail: ured@ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr

ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA

Istarska 3, 31000 Osijek

tel: 031/208-400

fax: 031/207-068

e-mail: ured@ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr

GIMNAZIJA A. G. MATOŠA

Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31400 Đakovo

tel/fax: 031/814-060

e-mail: ured@gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr

GIMNAZIJA BELI MANASTIR

Školska 3, 31300 Beli Manastir

tel: 031/701-828

fax: 031/701-454

e-mail: ured@gimnazija-beli-manastir.skole.hr

GLAZBENA ŠKOLA FRANJE KUHAČA OSIJEK

Trg svetog Trojstva 1, 31000 Osijek

tel: 031/211-422

fax: 031/201-009

e-mail: gsfk@gsfk-osijek.hr

GRADITELJSKO-GEODETSKA ŠKOLA OSIJEK

Drinska 16a, 31000 Osijek

tel: 031/274-500

fax: 031/274-505

e-mail: ured@ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr

MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

Vukovarska 209, 31000 Osijek

tel: 031/540-200

fax: 031/540-215

e-mail: ured@ss-medicinska-os.skole.hr

OBRTNIČKA ŠKOLA OSIJEK

Trg bana Josipa Jelačića 24, 31000 Osijek

tel: 031/506-150

fax: 031/502-554

e-mail: ured@ss-obrtnicka-os.skole.hr

PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Drinska 12a, 31000 Osijek

tel: 031/274-339

fax: 031/274-921

e-mail: hmomk@pkcm.hr

PRVA SREDNJA ŠKOLA BELI MANASTIR

Školska 3, 31300 Beli Manastir

tel: 031/700-032

fax: 031/702-655

e-mail: ured@ss-prva-bm.skole.hr

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA ANTUNA HORVATA

Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 11, 31400 Đakovo

tel: 031/812-317

fax: 031/496-739

e-mail: ured-503@ss-strukovna-ahorvata-dj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DALJ

Braće Radića 7, 31226 Dalj

tel/fax: 031/590-290

e-mail: ured@ss-dalj.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA DONJI MIHOLJAC

Vukovarska 84, 31540 Donji Miholjac

tel: 031/630-970

fax: 031/631-049

e-mail: ured@ss-donji-miholjac.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA ISIDORA KRŠNJAVOGA

Augusta Cesarca 20, 31500 Našice

tel: 031/613-202

fax: 031/613-473

e-mail: ured@ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA JOSIPA KOZARCA

Trg Nikole Šubića Zrinskog 4, 31511 Đurđenovac

tel: 031/601-554

e-mail: ured@ss-jkozarca-djurdjenovac.skole.hr

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO

Dr. Franje Tuđmana 2, 31550 Valpovo

tel: 031/651-577, 031/663-948

fax: 031/651-497

e-mail: ss-valpovo@os.t-com.hr, e-mail: ss-valpovo@ss-valpovo.skole.hr

STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA OSIJEK

Istarska 3, 31000 Osijek

tel: 031/207-277

fax: 031/210-505

e-mail: ured@ss-strojarska-tehnicka-os.skole.hr

TEHNIČKA ŠKOLA I PRIRODOSLOVNA GIMNAZIJA RUĐERA BOŠKOVIĆA OSIJEK

Vukovarska 209, 31000 Osijek

tel: 031/501-933

fax: 031/505-341

e-mail: ured@ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr

TRGOVAČKA I KOMERCIJALNA ŠKOLA “DAVOR MILAS”

Ivana Gundulića 38, 31000 Osijek

tel/fax: 031/202-234

e-mail: trgos@tiksdm.hr

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKA ŠKOLA OSIJEK

Matije Gupca 61, 31000 Osijek

tel: 031/211-095

fax: 031/212-980

e-mail: ured@ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.