Učitelj u glazbenoj školi/Učiteljica u glazbenoj školi

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Učitelj u glazbenoj školi/Učiteljica u glazbenoj školi 

 

Kratak opis

Učitelj u glazbenoj školi podučava učenike sviranju različitih instrumenta, pjevanju i solfeggiu te vodi vježbe zajedničkog muziciranja učenika u orkestru, zboru i raznim komornim sastavima.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova učitelja u glazbenoj školi, potrebno je završiti integrirani  preddiplomski/diplomski sveučilišni studij glazbene kulture.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistra  struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Učitelj u osnovnoj glazbenoj školi osposobljava djecu za samostalno muziciranje i individualno stvaralaštvo i kod djece stvara navike slušanja vrijednih glazbenih ostvarenja, te razvija glazbeni ukus. Podučavanje sviranja ili pjevanja, osim što je stjecanje umijeća, uključuje i kontinuirano podučavanje glazbenih djela te stvaranje izvođačkog repertoara budućeg glazbenika. Učitelj brine o glazbenom razvoju učenika, otkriva i razvija njihovu glazbenu ili plesnu nadarenost te ih usmjerava na sudjelovanje u ansamblima, orkestrima, zborovima i plesnim glazbenim skupinama. Cilj glazbenog podučavanja učenika nije, naravno, samo rad s budućim profesionalnim glazbenicima, već razvijanje glazbene svijesti i psihomotoričkih sposobnosti kod djece i mladih. Družeći se u ležernom ozračju razvijaju ljubav prema glazbi, glazbalima, a istovremeno razvijaju sluh, motoričke sposobnosti i osjećaj za ritam. Većina učenika glazbene škole završava samo osnovnu školu, a stečeno znanje primjenjuju u raznim vidovima amaterskog bavljenja glazbom, od svojeg doma do amaterskih glazbenih udruga mjesta u kojem žive, a svojom glazbenom pismenošću podižu kvalitetu muziciranja u ansamblu ili grupi.

 

Programi osnovne glazbene škole započinju u dobi od pet godina i u pravilu završavaju po završetku osnovnoškolskog obrazovanja. Pripremni razred traje od 1-2 godine, ovisno o zrelosti. Uz vođenje individualne nastave solfeggia i instrumenta, u višim razredima osnovne glazbene škole učitelji vode i skupnu nastavu, pa učenike uče zajednički muzicirati u orkestru, zboru i raznim komornim sastavima. Učitelj daje dodatnu poduku učenicima koje priprema za važnije nastupe ili natjecanja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Za stjecanje stručnih glazbenih znanja potrebne su posebne glazbene sposobnosti i posebni uvjeti (polaženje stručne glazbene škole i individualna nastava prije studija glazbe), pa se u tu svrhu sposobnosti i glazbena znanja provjeravaju na razredbenom ispitu prilikom upisa na studij. Učitelj u glazbenoj školi mora završiti stručni dodiplomski studij ili sveučilišni umjetnički ili znanstveni studij na nekoj od umjetničkih akademija. Temeljito upoznaje glazbenu ili plesnu umjetnost, a upisivanjem psihološko-pedagoške grupe predmeta stječe i odgovarajuće pedagoško obrazovanje. Vrlo je važna i vještina vođenja i usmjeravanja pojedinca ili skupine. Pored toga, učitelj u glazbenoj školi treba imati posebno razvijenu sposobnost doživljavanja i prenošenja poruka glazbene ili plesne umjetnosti na učenike.

 

Uvjeti rada

Nastava se u većini glazbenih škola odvija većinom u poslijepodnevnim ili večernjim satima. Prisutnost glazbe na otvaranjima raznih svečanosti i izložaba, još je jedna mogućnost za prezentaciju i muziciranje učenika glazbene škole, pa učitelj u glazbenoj školi može raditi izvan uobičajene satnice.

 

Srodna zanimanja

Profesor glazbene kulture, diplomirani muzikolog

 

Mogućnosti zapošljavanja

U osnovnim i srednjim glazbenim školama, kulturno umjetničkim i glazbenim ustanovama, na radiju, TV, u kazalištima, knjižnicama; može voditi amaterske ansamble i sastave.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.