Učitelj za osobe s teškoćama/Učiteljica za osobe s teškoćama

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Učitelj za osobe s teškoćama/Učiteljica za osobe s teškoćama 

 

Kratak opis

Učitelj za osobe s posebnim potrebama poučava osobe s teškoćama u razvoju.

 

Potrebno obrazovanje

Za obavljanje poslova učitelja za osobe s teškoćama u razvoju, potrebno je završiti diplomski sveučilišni studij edukacijske rehabilitacije.

 

Sve informacije o mogućnostima obrazovanja možete pronaći ovdje.

 

Nakon završenog preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica, a nakon diplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni magistar/magistrica struke. Daljnje obrazovanje moguće je nastaviti na poslijediplomskom studiju. 

 

Opis poslova

Učitelj za osobe s teškoćama u razvoju bavi se odgojno obrazovnim radom s učenicima s teškoćama u razvoju. Radi prema posebnim nastavnim planovima i programima prilagođenim djeci s različitim smetnjama u razvoju - s tjelesnim invaliditetom, intelektualnim teškoćama  te kroničnim bolestima i motoričkim poremećajima. Pri radu se detaljno upoznaje s psihosomatskim, zdravstvenim i obrazovnim statusom pojedinog učenika te s njim radi individualno, u grupi od nekoliko učenika sa sličnim oštećenjima ili u razredu, s ciljem postizanja maksimuma u ostvarivanju njegovih potencijala.

 

Učitelj za osobe s posebnim potrebama ima dvostruku ulogu u nastavnom procesu: ulogu obrazovatelja, koja obuhvaća poučavanje učenika pri stjecanju temeljnih znanja, vještina i razvijanja vlastitih načina učenja i osobnog sustava mišljenja te ulogu odgajatelja, koja obuhvaća poučavanje učenika za usvajanje određenih vrijednosti, stavova i navika. U svom radu surađuje s ostalim profesorima i učiteljima u kolektivu (ponajprije s razrednicima učenika koje podučava), s ravnateljem, pedagoškom službom (pedagogom, psihologom) i roditeljima (na roditeljskim sastancima i individualnim informacijama).

 

Uz odgojno-obrazovni rad obavlja i odgovarajuće tehničke i administrativne poslove, kao što su ispravljanje testova i pismenih radova, izrada izvedbenih odgojno-obrazovnih planova i programa, pisanje priprema s jasno razrađenim ciljevima, strukturom, sadržajem i planiranim aktivnostima učenika, priprema odgovarajućeg didaktičkog materijala i pomagala, vođenje razredne evidencije i administracije. Važno je i neprestano stručno usavršavanje na seminarima, radi permanentnog usavršavanja umijeća poučavanja.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Učitelj za osobe s posebnim potrebama mora imati znanja o razvoju djeteta, o specifičnostima razvojnih poteškoća, sadržajima iz područja mentalne retardacije i tjelesnim bolestima, postupcima dijagnosticiranja i tretmana, metodici i didaktici u radu s osobama s teškoćama u razvoju . U radu s odraslima, mora poznavati i načela zapošljavanja u posebnim uvjetima, kao i tehnologiju i osnove andragogije (odgoj i obrazovanje odraslih osoba).

 

S obzirom na veliku odgovornost ovog zanimanja, poželjno je da učitelj za osobe s posebnim potrebama bude emocionalno stabilna i zrela osoba. Mora imati razumijevanja za probleme osoba s teškoćama u razvoju, biti komunikativna osoba, imati sposobnost i interes za poučavanje, te umijeće motiviranja osoba koje poučava. Takav rad iziskuje mnogo strpljenja, pa je poželjno da učitelj za osobe s posebnim potrebama bude strpljiva osoba. Korisno je da posjeduje kreativnost i razvijene talente iz nekih umjetničkih područja kao što su ples, glazba, crtanje i slično, tako da svoja znanja može prenositi na nove i zanimljive načine.

 

Uvjeti rada

Uvjeti rada ovise o području rada. Učitelji za osobe s posebnim potrebama rade uglavnom u prostorima u kojima su smještena i/ili se odgajaju i školuju djeca s posebnim potrebama. S djecom i osobama s teškoćama u razvoju katkada provode tretman i u vanjskim uvjetima, na dvorištima, igralištima i drugo. Rade u prijepodnevnoj i/ili u poslijepodnevnoj smjeni, ovisno o organizaciji rada njihove ustanove. Ritam rada prilagođen je sposobnostima i posebnostima djece, mladeži, odraslih.

 

Srodna zanimanja

Učitelj osoba s intelektualnim teškoćama , edukacijski rehabilitator, logoped, psiholog

 

Mogućnosti zapošljavanja

Učitelji za osobe s posebnim potrebama mogu se zapošljavati u specijaliziranim centrima i odjelima za rehabilitaciju, pedijatrijskim klinikama, u predškolskim ustanovama, u osnovnim i srednjim školama, u istraživačkim centrima i privatnoj praksi.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.