Urar/Urarka

Obrazovanje > Opisi zanimanja > Urar/Urarka 

Kratak opis

Urar izrađuje, održava, popravlja, obnavlja i prodaje mehaničke, elektroničke i električne satove i satne mehanizme.

 

Potrebno obrazovanje

Za upis u srednjoškolski obrazovni program urara,­­­­­­­ potrebno je imati završenu osnovnu školu i liječničku svjedodžbu specijalista medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za obavljanje zanimanja.

 

Za obavljanje poslova urara, potrebno je završiti srednje strukovno obrazovanje u trajanju od tri godine. Nakon završetka obrazovanja polaže se završni ispit i stječe se kvalifikacija za tržište rada.

 

Više informacija o različitim modelima obrazovanja u obrtničkim programima, možete dobiti u uvodnom dijelu ili na službenim stranicama Hrvatske obrtničke komore.

 

Obrazovanje za ovo zanimanje provodi se i u okviru sustava obrazovanja odraslih. Sve informacije o ustanovama i programima, koje provode obrazovanje odraslih za ovo zanimanje, možete dobiti na web portalu Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

 

Opis poslova

Urar popravlja i održava satove, utvrđuje kvarove te zamjenjuje oštećene ili istrošene dijelove. Također izrađuje pojedine sastavne dijelove, sastavlja satne mehanizme te ih ugrađuje u kućišta.

Prilikom izrade satnih mehanizama, pojedine dijelove izrađuje tokarenjem, glodanjem i brušenjem te konstruira i ugrađuje precizne dijelove mehanizma. Po završetku izradbe i ugradnje preciznih elemenata, urar ispituje i usklađuje njihovo međusobno djelovanje i sveukupno djelovanje satnog mehanizma.

 

U poslovima održavanja i popravljanja satnih mehanizama pregledom mehanizma utvrđuje točnost hoda sata i dijagnosticira kvar. Slijedi rastavljanje na dijelove, čišćenje, zamjena oštećenih dijelova ili njihov popravak.

 

Urar također izvodi mjerenja, testiranja i regulaciju mehaničkih i elektronskih satova, obnavlja stare satove, gravira satove, servisira ih i pribavlja rezervne dijelove te ih prodaje i savjetuje kupce.

 

Znanja, vještine i poželjne osobine

Urar mora vladati znanjima o satnim mehanizmima, ulogama pojedinih satnih elemenata i sklopova te njihovoj povezanosti u satnom mehanizmu.

 

Treba poznavati urarsku tehničku i tehnološku dokumentaciju te opća načela strojarstva.

 

Također, mora znati tehnologiju izrade mehaničkih i elektronskih satova, principe funkcioniranja mehaničkih, električnih i elektronskih satova, sheme spajanja električnih i elektronskih modula.

 

Dalje, urar treba poznavati i postupke za restauriranje starih satova.

 

Budući da jednim dijelom rade kao prodavači satova važno je da poznaju osnove prodaje i ekonomike, a ako imaju vlastiti obrt moraju raspolagati osnovnim znanjem o poduzetništvu i vođenju poslovanja.

 

Za urara je vrlo značajan dobar vid na blizinu i mogućnost spretnog i preciznog izvođenja pokreta prstima ruku. Posebno je važna usklađenost vida i pokreta. Urar također mora biti smiren, strpljiv, precizan i sistematičan.

 

Uvjeti rada

Posao urara obavlja se uglavnom sjedeći, u klimatski i prostorno ugodnom okruženju radionice odnosno dućana. Posao nije fizički naporan, no zahtijeva povećani vidni napor i izrazitu motoričku spretnost odnosno preciznost u radu, zbog sitnih sastavnih dijelova satnih mehanizama, ali i malog specijalnog urarskog alata.

 

Kontraindikacije za rad su: oštećena funkcija vida na blizinu, neraspoznavanje boja, gluhoća i teže nagluhost u govornom području, teža oštećenja funkcije gornjih ekstremiteta  te teža oštećenja kognitivnog, emocionalnog i psihomotoričkog funkcioniranja

 

Srodna zanimanja

Graver, precizni mehaničar, zlatar, optičar

 

Mogućnosti zapošljavanja

Urari se mogu zapošljavati u privatnim urarskim radionicama, ali i u industriji satova. Ako polože majstorski ispit za ovo zanimanje mogu otvoriti vlastiti obrt.

 

Ostale informacije

Detaljnije informacije o uvjetima upisa u obrazovnim program za urara te uvjetima polaganja majstorskog ispita nalaze se na Internet stranici Hrvatske obrtničke komore.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.