Situacije s kojima se susrećete tijekom studija

Kompas karijere > Studenti > Situacije s kojima se susrećete tijekom studija

Tijekom studija možete se uključiti u brojne aktivnosti koje vam mogu olakšati pripremu za ulazak u svijet rada:

Ciljana vlastita aktivnost

Važno je da ste tijekom studija aktivni i da se bavite aktivnostima koje vam mogu koristiti u budućoj karijeri:

  • Korisni su hobiji i druge aktivnosti koje vam omogućuju stjecanje znanja i vještina koje možete primijeniti u budućem poslu. Koje su to vještine i u kojoj mjeri ih posjedujete, možete otkriti ako ispunite upitnik Osobine koje traže poslodavci.
  • Izaberite one izborne kolegije koji su u skladu sa širim ciljevima vaše karijere. To vrijedi i za izbor diplomskog rada, u sklopu kojeg je dobro izabrati temu koja ima određenu praktičnu vrijednost ili upotrebljivost.
  • Studentski poslovi će vam pružiti korisna iskustva, posebice ako su povezani s područjem vaše buduće karijere.

Želite promijeniti studij?

Neki studenti tijekom studija počinju promišljati ispravnost svoga odabira: "Je li ovaj studij za mene?", "Želim li se zaista baviti ovim poslom?", "Bih li bio uspješniji u drugom području?" Ako se i vama javljaju ista ili slična pitanja, važno je da utvrdite zašto je tome tako. Promislite o razlozima zbog kojih ste upisali određeni fakultet i razlozima zbog kojih vam se čini da bi neki drugi bio primjereniji izbor. U ovom vam procesu može pomoći Moj izbor: Upitnik interesa i kompetencija, odnosno mrežni alat za planiranje karijere. Preporučujemo da prije upisa novog studijskog programa zatražite razgovor sa savjetnikom u studentskom savjetovalištu na vašem sveučilištu ili sa savjetnikom za profesionalno usmjeravanje u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje ili sa CISOK savjetnikom.

Studentski poslovi

Za većinu studenata obavljanje studentskih poslova izvor je zarade i način kako popraviti vlastiti budžet. Međutim, ako postoje mogućnosti, preporuča se tražiti one studentske poslove koji su povezani s vašim studijem i na kojima možete steći iskustva relevantna za područje vašeg profesionalnog interesa. Ponudu studentskih poslova možete naći na poveznici Studentski poslovi.

Volontiranje

Volontiranjem možete steći značajno radno iskustvo i na taj način lakše pronaći posao, a ono može biti korisno i za vaš osobni i karijerni razvoj. Informacije o volontiranju i volonterskim centrima naći ćete na portalu Volontiram.info.

Studij u inozemstvu

Informacije o studijskim razmjenama ili studiju u drugim državama možete dobiti na poveznici Učiti i studirati u inozemstvu.

Poduzetništvo

Informacije o različitim oblicima podrške budućim poduzetnicima naći ćete na mrežnoj stranici Ministarstva poduzetništva i obrta i poduzetničkih potpornih institucija.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.