Što nakon diplome?

Kompas karijere > Studenti > Što nakon diplome?

Vještine traženja posla

U današnjim uvjetima na tržištu rada postoji jako veliki broj visoko obrazovanih ljudi. Posjedovanj diplome stoga je odlična osnova, no uz to je potrebno znati kako predstaviti svoja znanja i vještine poslodavcima te kako ih povezati sa zahtjevima konkretnog radnog mjesta za koje se prijavljujete. Predstavljanje poslodavu kompleksan je zadatak za koji su potrebne razvijene vještine traženja posla. Zbog toga je dobro da već prije diplome, a posebice neposredno nakon diplome, radite na razvijanju svojih vještina traženja posla. Informacije kako to napraviti možete pronaći u poglavlju Upute za traženje posla.

Kakav posao tražite?

Velik broj osoba neposredno nakon diplome traži bilo kakav posao koji mogu obavljati sa svojim zvanjem. U uvjetima velike konkurencije na tržištu rada, to je razumljivo, ali ipak treba imati u vidu, da ćete uspjeti uglavnom na području za koje  imate talente (sposobnosti), osobne karakteristike i jaki interes. S jednom diplomom (određenom strukom) možete obično raditi na radnim mjestima koja su vrlo različita, no uglavnom ta različita radna mjesta zahtijevaju različite sposobnosti, vještine i osobne karakteristike. Primjerice, ekonomisti koji su uspješni u komercijali često nisu za poslove u analitici i obrnuto. Opis poslova pojedinačnih zanimanja naći ćete u Opisima zanimanja. E-Usmjeravanje vam nudi mogućnost korištenja alata koji vaše karakteristike povezuje sa zahtjevima zanimanja u raznim područjima. Ovaj alat se nalazi na poveznici Moj izbor: Upitnik interesa i kompetencija.

Pomoć Hrvatskog zavoda za  zapošljavanje

Ako u kratkom roku nakon diplome ne uspijete sami naći posao, preporučujemo da se prijavite na HZZ, ako do tada već niste, kako bi iskoristili razne mogućnosti koje HZZ nudi. Više informacija o prijavi na HZZ i ponudi njihovih usluga naći ćete u poglavlju Zapošljavanje.

Volontiranje

Volontiranjem možete steći značajno radno iskustvo i na taj način lakše pronaći posao, a ono može biti korisno i za vaš osobni i karijerni razvoj. Informacije o volontiranju i volonterskim centrima naći ćete na portalu Volontiram.info.

Garancija za mlade

Velik je broj mladih ljudi koji su tek završili fakultet pa je time i konkurencija na tržištu rada velika. Mladi kao otežanu okolnost u potrazi za poslom vide i to što poslodavci često traže barem neko radno iskustvo od potencijalnih zaposlenika. Garancija za mlade novi je pristup rješavanja pitanja nezaposlenosti mladih, koji mladima do 30 godina jamči uključivanje u neki oblik rada (pripravništvo) i obrazovanja u roku 4 mjeseca od završetka obrazovanja. Informacije o ovom programu naći ćete na portalu Garancija za mlade.

Poduzetništvo

Informacije o različitim oblicima podrške budućim poduzetnicima naći ćete na mrežnoj stranici Ministarstva poduzetništva i obrta i poduzetničkih potpornih institucija.

Mogućnosti za rad u EU

Potrebne informacije o traženju posla u drugim državama Europske unije možete naći na Zapošljavanje u EU.

Portal e-Usmjeravanje nastao je u sklopu projekta „Novi pristupi HZZ-a u pružanju usluga klijentima“ kojeg je provodio WYG International Ltd. u konzorciju s tvrtkom ÖSB Consulting GmbH. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.